Nowy projekt

Wybierz szablon

Nie masz jeszcze utworzonych projektów biznesplanów. Wybierz jeden z dostępnych szablonów projektów.

Wybierz szablon

W systemie znajdują się 2 typowe szablony:

  1. Plan podstawowy - umożliwia utworzenie typowego pełnego biznesplanu zawierającego zarówno sekcje typowe opisowe jak i sekcje finansowe. Model przeznaczony jest dla osób które chcą złożyć biznesplan w celu otrzymania kredytu, przedstawienia pomysłu na firmę inwestorowi czy otrzymania dofinansowania ze środków publicznych.

  2. Model finansowy - umożliwia utworzenie modelu finansowego przedsięwzięcia bez skupiania się na sekcjach opisowych. Model przeznaczony jest dla szybkiego sprawdzenia opłacalności firmy.

Poniżej przedstawiamy scenariusz po wyborze szablonu Plan podstawowy

Wprowadź podstawowe informacje

Kreator biznesplanu