Nowy projekt

Wybierz szablon

Nie masz jeszcze utworzonych projektów biznesplanów. Wybierz jeden z dostępnych szablonów projektów.

Wybierz szablon

W systemie znajdują się 2 typowe szablony:

  1. Plan podstawowy - umożliwia utworzenie typowego pełnego biznesplanu zawierającego zarówno sekcje typowe opisowe jak i sekcje finansowe. Model przeznaczony jest osób które chcą złożyć biznesplan w celu utrzymania kredytu, przedstawienia pomysły na firmę inwestorowi czy otrzymania dofinansowania z środków publicznych.

  2. Model finansowy - umożliwia utworzenie modelu finansowego przedsięwzięcia bez skupiania się na sekcjach opisowych. Model przeznaczony jest dla szybkiego sprawdzenia opłacalności firmy.

Poniżej przedstawiamy scenariusz po wyborze szablonu Plan podstawowy

Wprowadź podstawowe informacje

Kreator biznesplanu