# Współpraca użytkowników

# Wstęp

System pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników nad tym samym projektem.

Zmiany wprowadzone przez użytkowników widoczne są dla każdego użytkownika projektu o ile użytkownik został zaproszony przez Właściciela projektu jako Uczestnik.

Użytkownikom mogą być także nadawane prawa do projektu w zależności od potrzeb.

Wskazówka

Użytkownik nie musi być uprzednio zarejestrowany w systemie. Po zaakceptowaniu wysłanego zaproszenia na podany e-mail utworzymy dla niego konto w systemie.

# Zapraszanie innych użytkowników

Aby zaprosić innego użytkownika do projektu należy:

  1. Wybrać utworzony przez siebie projekt i przejść do Panelu projektu.

  2. Kliknąć na przycisku 'Użytkownicy' znajdujący się w górnej części Panelu.

Przycisk na panelu

Pojawi się okno z listą użytkowników projektu oraz formularz służący do zapraszania nowych użytkowników.

Zarządzanie użytkownikami projektu

  1. Wpisz adres e-mail użytkownika którego chcesz zaprosić i zaznacz jakie prawa chcesz mu nadać do tego projektu.

Zaproszenie użytkownika

Uprawnienie Znaczenie w systemie
Czytanie Użytkownik może czytać dowolny element projektu a także komentować poszczególne elementu projektu.
Zmiana Użytkownik może edytować dowolny element projektu
Tworzenie Użytkownik może dodawać nowe elementy projektu oraz rekordy finansowe
Usuwanie Użytkownik może usuwać elementy projektu oraz rekordy finansowe
Drukowanie Użytkownik może drukować (tworzyć pdf) cały projekt
Zarządzanie Użytkownik zarządzać zaproszonymi użytkownikami projektu oraz usuwać i dodawać nowych użytkowników
  1. Kliknij na przycisku Zaproś do projeku

Zaproszenie zostanie wysłane na podany e-mail użytkownika a informacja o wysłaniu pojawi się na liście.

Zaproszenie użytkownika wysłane

# Przyjmowanie zaproszeń do projektu

Użytkownicy którzy zostali zaproszeni do projektów muszą zaakceptować zaproszenie aby móc pracować z projektem.

Są 2 możliwości po zaproszeniu użytkownika.

  1. Akceptacja na podstawie przesłanego linku z zaproszeniem na mail użytkownika

Na skrzynkę mailową użytkownika został wysłany mail z dwoma linkami. Jeden do akceptacji zaproszenia do projektu i drugi służący do odrzucenia zaproszenia.

Mail z zaproszeniem dla użytkownika

Po kliknięciu na przycisku Przyjmij zaproszenie w przypadku kiedy jest to nowy użytkownik zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego.

Nowy użytkownik czeka projekt

Użytkownik musi wprowadzić dwa razy te same hasło, zaakceptować warunki użytkowania serwisu i kliknąć na przycisku Utwórz konto

Po utworzeniu konta użytkownik zostanie automatycznie zalogowany i pojawi się zaproszenie do projektu

Oczekujące zaproszenia

Kliknij na przycisku Zaakceptuj aby zaakceptować zaproszenie i przejść do projektu.

  1. Akceptacja po zalogowaniu

Jeżeli użytkownik ma już wcześniej konto w systemie to po zalogowaniu będzie widoczne oczekujące zaproszenia do projektów.

Pokaz zaproszenia do projektu

Kliknij na przycisku Pokaz zaproszenia aby zaakceptować zaproszenie i przejść do projektu.

# Edycja praw użytkowników

Jeżeli jesteś właścicielem lub masz uprawnienia Zarządzanie do projektu to możesz w dowolnej chwili zmienić uprawnienia poszczególnych użytkowników. Przejdź do sekcji z Zarządzanie użytkownikami projektu i poszukaj użytkownika na liście któremu chcesz zmienić uprawnienia.

Lista użytkowników projektu

W kolumnie Akcja znajdziesz przy odpowiedniej osobie zielony przycisk edycja praw

Edycja praw do projektu

Po zmianie uprawnień naciśnij na przycisk Zapisz

# Usuwanie użytkowników z projektu

Jeżeli jesteś właścicielem lub masz uprawnienia Zarządzanie do projektu to możesz w dowolnej chwili usunąć użytkowników z projektu. Przejdź do sekcji z Zarządzanie użytkownikami projektu i poszukaj użytkownika na liście którego chcesz usunąć z projektu.

Kliknij na żółtym przycisku z koszem aby przejść do potwierdzenia usunięcia użytkownika z projektu.

Usuwanie użytkownika z projektu

Po kliknięciu na przycisku Usuń użytkownik zostanie usunięty z projektu.

Wskazówka

Usunięcie użytkownika z projektu nie oznacza usunięcia wprowadzonych przez niego zmian w projekcie. Zmiany te zostają. Usunięty zostanie tylko dostęp użytkownika do projektu. Możesz zawsze dodać użytkownika do projektu z powrotem podobnie jak zaprosiłeś go uprzednio.